Giáo trình và Bài giảng điện tử Community home page

Logo
Chứa các tài liệu là giáo trình và bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong nhà trường

Thư viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Browse

Sub-communities within this community

Khoa Khoa học cơ bản

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Xét nghiệm

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Xét nghiệm

Khoa Y học cơ sở

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Y học cơ sở

Khoa Y học dự phòng - Y tế công cộng

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Y học dự phòng - Y tế công cộng

Khoa Y học lâm sàng

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Y học lâm sàng

Collections in this community

Bộ môn Dược học

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử được sử dụng để giảng dạy và học tập trong Bộ môn Dược

Bộ môn Răng Hàm Mặt

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong Bộ môn Răng Hàm Mặt

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Điều dưỡng

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong khoa Điều dưỡng

Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Chứa các giáo trình sử dụng để giảng dạy và học tập trong Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng