Bộ môn Gây mê hồi sức

Chứa các giáo trình, bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong Bộ môn Gây mê hồi sức

Bản quyền thuộc về Thư viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Item Submit Date - Descending [/1]
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Gây mê hồi sức cho phẫu thuật nội soi: Dùng cho đào tạo sau Đại họcNguyễn, Quốc Kính
2008Anesthesia for Cardiac Surgery 2008/ James A. DiNardoA. DiNardo, James
2023Anesthesia for Oral and Maxillofacial Surgery 2023/ Hong JiangJiang, Hong
2022Anesthesia for Maternal-Fetal Surgery 2022/ Olutoyin A. OlutoyeA. Olutoye, Olutoyin
2018Kaplan’s Essentials of Cardiac Anesthesia 2nd Edition 2018/ Joel A. KaplanA. Kaplan, Joel
2018Essentials of Anesthesia for Infants and Neonates 2018/ Mary Ellen McCannMcCann, Mary Ellen
2020Cẩm nang tư vấn Y học chu phẫu =The Perioperative Medicine Consult Handbook/Molly Blackley JacksonBlackley Jackson, Molly
2018Cẩm nang gây mê lâm sàng = Handbook of Clinical Anaesthesia/Brian J PollardPollard, Brian J
2014Cẩm nang các Quy trình ngoại khoa Dành cho Bác sĩ gây mê =Anesthesiologist’s Manual of Surgical Procedures Fifth Edition/Richard A. JaffeJaffe, Richard A
2014Các trường hợp lâm sàng Gây mê = Clinical Cases in Anesthesia 4th Edition/Allan P. ReedReed, Allan P.
2021Các quy trình Gây mê Lồng ngực =Thoracic Anesthesia Procedures/Alan D. KayeKaye, Alan D.
2016Các nguyên tắc cơ bản của Gây mê =Fundamentals of Anaesthesia /Ted LinLin, Ted
2022Các nguyên lý cơ bản của Thực hành khoa Ngoại – Gây mê Hồi sức hiện đại =Fundamentals of Operating Department Practice/Daniel RodgerRodger, Daniel
2018Các biến chứng trong gây mê =Complications in Anesthesia 3rd Edition/LeeA. FleisherFleisher, LeeA.
2019Bệnh lý mắc cùng và gây mê phẫu thuật thần kinh =Co-existing Diseases and Neuroanesthesia/Luzius A. SteinerSteiner, Luzius A.
2019Roberts and Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Car/Arjun S. ChanmugamChanmugam, Arjun S.
2018Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine/Richard S. Irwin. Irwin, Richard S
2018Essentials of Regional Anesthesia/Alan David KayeDavid Kaye, Alan
2018Complications in anesthesia/ Lee a. FleisherFleisher, Lee a.
2018Basic Sciences in Anesthesia/Ehab FaragFarag, Ehab
Item Submit Date - Descending [/1]